Doanh nghiệp vừa đảm bảo sản xuất vừa tích cực phòng, chống Covid-19
VOV.VN - Để đảm bảo an toàn cho toàn thể nhân viên, Samsung Việt Nam đã và đang nỗ lực từng ngày trong việc duy trì áp dụng tích cực các biện pháp phòng dịch Covid-19.