Giải ngân đầu tư công 2023 thế nào?
VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo phải phấn đấu giải ngân ít nhất 95% trong tổng số hơn 711.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023, đến ngày 31/7 ước tính giải ngân được 37,85%.