Hải Phòng dẫn đầu vùng ĐBSH về tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2023

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế của Thành phố Hải Phòng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 9,94%, đứng thứ 3 cả nước và dẫn đầu Vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH).