Infographics: Chỉ tiêu và giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2018

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán NSNN năm 2018.