Infographics: Việt Nam là điểm đến tin cậy cho các nhà đầu tư nước ngoài
Sau 15 năm được kết nạp là thành viên của WTO, Việt Nam trở thành điểm đến tin cậy cho các nhà đầu tư nước ngoài. Lũy kế đến 20/10/2021, cả nước có 34.266 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 404 tỷ USD.