Khu vực kinh tế chưa được quan sát là gì?
VOV.VN - Thủ tướng đã phê duyệt Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát (NOE). Dự kiến từ năm 2020  sẽ cộng gộp quy mô NOE vào GDP của Việt Nam.