Người dân Hà Nội đổ về trung tâm thương mại đông nghẹt ngày Tết Dương lịch

Các nhà hàng kinh doanh ẩm thực bên trong một số trung tâm thương mại ở Hà Nội đông đúc khách tới ăn trưa trong ngày đầu năm mới 2023.