Tiền lương của bác sĩ, y tá tăng từ 1/7/2020
VOV.VN -Cùng với việc tăng lương cơ sở từ 1/7/2020, tiền lương của bác sĩ, y tá cũng sẽ tăng tương ứng.