Tiền lương hưu giảm mạnh nếu nghỉ hưu “non” từ năm 2021

VOV.VN - Từ năm 2021, có thể người lao động sẽ tiếp tục giảm trừ tỉ lệ tiền lương hưu nếu nghỉ hưu sớm.