Tiền lương và các qui định về việc làm của cán bộ, công chức từ 1/7
VOV.VN -Từ 1/7/2020, hàng loạt các qui định về tiền lương, việc làm của cán bộ, công chức, viên chức chính thức có hiệu lực.