Vắng khách, nhà hàng, dịch vụ du lịch ven biển Đà Nẵng hoang vắng, tiêu điều
VOV.VN - Nhiều nhà hàng, dịch vụ du lịch chuyên phục vụ khách du lịch nước ngoài ở khu vực ven biển Đà Nẵng đóng cửa mà chưa hẹn ngày mở lại do dịch COVID-19 kéo dài.