Việt Nam thận trọng tránh thành “sân sau” của các nguồn vốn đầu tư FDI

Việt Nam thận trọng tránh thành “sân sau” của các nguồn vốn đầu tư FDI

VOV.VN - Chuyên gia kinh tế của VEPR nhận định các thành tựu kinh tế đang dựa trên một nền tảng vĩ mô còn thiếu chắc chắn và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Kinh tế

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close