Xuất khẩu tăng mạnh: Phần lớn lợi nhuận vào túi doanh nghiệp FDI

VOV.VN - Cần có giải pháp để các doanh nghiệp trong nước liên kết, tham dự vào chuỗi sản xuất của doanh nghiệp FDI.