5 tháng đầu năm 2023, ngân sách nhà nước bội thu 116.500 tỷ đồng

VOV.VN - 5 tháng qua, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước tính 769.600 tỷ đồng, tổng chi NSNN ước tính 653.100 tỷ đồng; dự toán mức bội thu NSNN: 116.500 tỷ đồng.