Các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trong Quy định “thích ứng an toàn”
VOV.VN - Bộ Y tế đã ra văn bản hướng dẫn các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trong Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” của Chính phủ.