Danh sách chợ còn hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh
VOV.VN - Sở Công thương TP.HCM tiếp tục hướng dẫn các đơn vị quản lý chợ và các quận huyện cách thức tổ chức chợ truyền thống, thậm chí vẽ sơ đồ tham khảo để bố trí khoảng 12 gian hàng kinh doanh, điểm bán lẻ phù hợp tình hình hiện tại.