11 lãnh đạo Bộ ngành, địa phương vừa được điều động, luân chuyển