download
Chân dung 3 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng mới được bổ nhiệm
VOV.VN - Thủ tướng vừa bổ nhiệm 3 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gồm: Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Trung tướng Vũ Hải Sản và Trung tướng Hoàng Xuân Chiến.