Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi
Bộ Chính trị chuẩn y ông Phan Văn Mãi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2015 – 2020.