Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung