Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung
Ngày 18/3/2020, tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.