Những cán bộ được điều động, luân chuyển từ đầu năm 2019 đến nay
VOV.VN - Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã điều động, luân chuyển hàng loạt cán bộ cấp cao từ đầu năm 2019 đến nay.