Cảnh sát cơ động Tây Bắc biểu diễn tước vũ khí, hạ gục tội phạm

VOV.VN - Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc là đơn vị chiến đấu tập trung có nhiệm vụ thường xuyên luyện tập, ứng trực 24/24h, sẵn sàng hoạt động trấn áp những điểm nóng về các loại tội phạm, ma túy tại vùng biên viễn Tây Bắc.