Những chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 1/2023
VOV.VN - Nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả qua cổng dịch vụ công; Cảnh sát cơ động được mang vũ khí lên máy bay; Giải quyết BHXH một lần xác thực bằng chữ ký số…. là những chính sách có hiệu lực từ tháng 1/2023.