Hướng dẫn mới nhất khi làm thẻ căn cước công dân

VOV.VN - Trong thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân mới nhất, không cắt góc CMND cũ khi chờ chuyển sang Căn cước công dân.