Bên những cột mốc ở biên giới Tây Nam

VOV.VN - Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với thế trận quân sự, an ninh và đối ngoại, tạo thành thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia ở khu vực biên giới Tây Nam.