Infographic: Đội cận vệ tinh nhuệ của Chủ tịch Triều Tiên
VOV.VN - Lý lịch đáng tin cậy, thể lực tốt cùng các kỹ năng dùng súng, võ thuật, v.v... là những gì mà những cận vệ của Chủ tịch Triều Tiên có được.