Infographic: “Siêu tàu bệnh viện” của Hải quân Mỹ tham gia chống dịch
VOV.VN - Hai tàu bệnh viện của Hải quân Mỹ đã được điều động tới New York và khu vực Bờ Tây để hỗ trợ các hoạt động ứng phó dịch bệnh Covid-19.