Infographic: Sức mạnh khinh hạm thuộc dự án 22356 của hải quân Nga
VOV.VN - Tại Diễn đàn quân sự Army 2019, Hải quân Nga đã chào hàng lớp tàu hộ vệ tên lửa Dự án 22356 tới các khách hàng quốc tế, biến thể của  Dự án 22350