Infographic: Sức mạnh trực thăng lưỡng cư “chim ưng biển” V-22 Osprey
VOV.VN - Với thiết kế động cơ độc đáo, V-22 Osprey vừa có thể cất cánh thẳng đứng như trực thăng, lại vừa có thể lao đi như một máy bay phản lực.