9 nhóm đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí vaccine COVID-19
VOV.VN - Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19 nêu rõ 9 nhóm đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí vaccine COVID-19.