Infographic: Thông báo khẩn số 17 của Bộ Y tế
VOV.VN -Trong Thông báo khẩn số 17, Bộ Y tế yêu cầu những người từng tới các địa điểm có ca mắc Covid-19 khai báo y tế và theo dõi sức khỏe.