Những điều bạn cần biết trước khi bắt đầu áp dụng chế độ ăn thực vật
VOV.VN - Chế độ ăn thực vật không hẳn là ăn chay, mà là chế độ ăn chủ yếu xoay quanh thực vật với một lượng nhỏ thịt.