Infographics: Các kịch bản bầu cử Mỹ năm 2020
VOV.VN - Dưới đây là các kịch bản có thể xảy ra với đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020.