Biếm hoạ 24h: Tottenham chờ mãi chẳng thấy Harry Kane đâu
VOV.VN - Harry Kane tự ý bỏ tập, không trở lại hội quân theo lịch hẹn với Tottenham sau thời gian nghỉ hè.