Bóng đá Việt Nam bị Thái Lan “bỏ xa“ về số trọng tài FIFA
VOV.VN - Theo danh sách trọng tài đạt chuẩn FIFA mới được công bố, Thái Lan có số lượng vượt trội so với Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác.
1.jpg
Brunei: 0 trọng tài FIFA 2020. Theo danh sách được FIFA công bố, Brunei không có trọng tài nào đạt chuẩn năm 2020. (Ảnh minh họa: NAFD).
2.jpg
Timor Leste: 2 trọng tài đạt chuẩn FIFA 2020
3.jpg
Campuchia: 9 trọng tài đạt chuẩn FIFA 2020
4.jpg
Lào: 10 trọng tài đạt chuẩn FIFA 2020
5.jpg
Philippines: 12 trọng tài đạt chuẩn FIFA 2020
6.jpg
Indonesia: 15 trọng tài đạt chuẩn FIFA 2020
7.jpg
Singapore: 15 trọng tài đạt chuẩn FIFA 2020
8.jpg
Myanmar: 18 trọng tài đạt chuẩn FIFA 2020
9.jpg
Việt Nam: 18 trọng tài đạt chuẩn FIFA 2020
10.jpg
Malaysia: 20 trọng tài đạt chuẩn FIFA 2020
11.jpg
Thái Lan: 26 trọng tài đạt chuẩn FIFA 2020