4 ca mắc Covid-19 mới nhất đều là người ở Hạ Lôi
VOV.VN - Trong vòng 12 giờ qua, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca mắc mới Covid-19 đều là người dân Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội.