Hà Nội: Phạt tiền nhiều hành vi làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19

Các mức xử phạt hành vi vi phạm phòng chống dịch Covid-19

Sở Tư pháp Hà Nội vừa công bố 13 điểm xử phạt đối với những hành vi làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời điểm này.
GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin khác

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close