Bảo tồn, phát huy di sản phố cổ Hà Nội: Cần tổng thể, quyết liệt, chi tiết

Thứ năm, 07:00, 15/10/2020
VOV.VN - Hà Nội chứa đựng những giá trị đặc sắc riêng có. Trong đó, phố cổ Hà Nội được coi là bảo vật, là linh hồn tạo nên bản sắc văn hóa đô thị Hà Nội, cần được bảo tồn, gìn giữ và phát huy trong đời sống hiện đại.
Thu Hà/VOV2