Truyền dạy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở Mường Lò

VOV.VN - Trong tương lai, Mường Lò hứa hẹn có một thế hệ nghệ nhân mới với nhiều đam mê, hiểu biết sâu về văn hóa dân tộc mình.