Chân dung nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khóa X
VOV.VN - Tại Đại hội X của Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được bầu làm Chủ tịch Hội.