Ảnh: Sôi động lễ hội Then Kin Pang bên dòng Nậm Lụm
VOV.VN - Lễ hội này đã lưu truyền từ đời này sang đời khác và là nét văn hoá đặc sắc, hình thức diễn xướng dân gian độc đáo của người Thái trắng Mường So.