Cận cảnh hai bảo vật quốc gia mới: Trống đồng Kính Hoa II - Thạp đồng Kính Hoa
VOV.VN - Trống đồng Kính Hoa II và Thạp đồng Kính Hoa là 2 trong số 27 bảo vật quốc gia mới được công nhận.