Xòe Thái và nét đẹp của cộng đồng văn hóa dân tộc Thái Tây Bắc
VOV.VN - Nghệ thuật xòe Thái là sinh hoạt văn hóa đặc sắc, biểu trưng cho đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Thái ở nước ta.