Độc đáo nghi lễ Xaybath - Lễ hội vào chay của người dân Lào
VOV.VN -Hôm nay (24/7), người dân Lào tiến hành nghi lễ Xaybath (Cúng dường), Lễ hội Khau Phan Sa hàng năm theo phong tục tốt đẹp của dân tộc. Trong 3 tháng tiếp theo, các nhà sư sẽ không thực hiện nghi lễ Takbat - khất thực hoặc các hoạt động bên ngoài như thường lệ mà sẽ tập trung tu tập tại chùa.