Kết nối, lan tỏa bản sắc văn hóa di sản tỉnh Bắc Ninh tới bạn bè quốc tế

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: “Tỉnh Bắc Ninh mong muốn được kết nối, lan tỏa và quảng bá hình ảnh, văn hóa cũng như môi trường đầu tư của tỉnh tới cộng đồng quốc tế. Đồng thời, vận động UNESCO xem xét đưa hồ sơ “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ”.