Hương Tràm tuyên bố ngừng đi hát vài năm, sang Mỹ du học

GM_PC_ARTICLE_TOP_BANNER

Hương Tràm tuyên bố ngừng đi hát vài năm, sang Mỹ du học

Thường xuyên mất ngủ do áp lực dẫn đến việc phải dùng thuốc ngủ suốt 5 năm, Hương Tràm quyết định dừng đi hát để sang Mỹ du học.

Nghệ sĩ

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_1
GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_BOTTOM
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP