Tiếc thương nhiều văn nghệ sỹ tài năng qua đời trong nửa tháng qua
VOV.VN - Trong khoảng nửa tháng qua, rất nhiều nghệ sĩ tài năng ở nhiều lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh, mỹ thuật, văn học… đã qua đời.