Triển lãm "Đảng ta thật là vĩ đại" chào mừng Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Triển lãm trưng bày nhiều hình ảnh đặc biệt về các kỳ Đại hội Đảng lần thứ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.