Tục xăm cằm của phụ nữ dân tộc Mảng ở Lai Châu
VOV.VN - Vượt lên những khó khăn trong đời sống thường nhật, đồng bào Mảng ở Lai Châu đang lưu giữ những nét văn hóa riêng vốn có của dân tộc mình, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.