Hướng dẫn mới về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ
VOV.VN -Chính phủ vừa ban hành Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của BHTN.